O klubie

 

      Wiosną 2003 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipnie zostało zwołane spotkanie, na którym kolekcjonerzy z zachowaniem niezbędnych procedur wyłonili Zarząd i Komisję Rewizyjną, zaś w końcu maja 2003 roku Sąd w Poznaniu zarejestrował stowarzyszenie o nazwie Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych “Traktor i Maszyna”.

Zarząd
Klubu Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych
„Traktor i Maszyna”

Prezes - Andrzej Kaźmierczak              tel.  601633004

Zastępca prezesa - Rafał Rosolski      tel.  607853847

Sekretarz - Krzysztof Szymczak           tel. 693606454

Członek   - Irena Gościniak                  tel.  605695781

Członek -  Jan Demczyszak                 tel. 517372865

 

Komisja Rewizyjna
Klubu Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych
„Traktor i Maszyna”

Przewodniczący - Jan Wolniewicz
Członek - Mariusz Nowak
Członek - Marian Mamala

 


Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych
„Traktor i Maszyna"
ul. Powst. Wlkp. 7, 64-111 Lipno
NIP 6972117023
e-mail: klub@traktorimaszyna.pl
SBL Poznań F/Lipno 91 9043 1083 2832 0041 0841 0001

Sprawy członkowskie

 

Regulamin składek członkowskich

Klubu Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Traktor i Maszyna"

z dnia 15.01.2017 roku.

 

1. Obowiązek opłacania składki członkowskiej jest statutowym obowiązkiem każdego członka Klubu „Traktor i Maszyna" z wyjątkiem członków honorowych.

2. Roczna składka członka zwyczajnego wynosi 100,00 zł

3. Roczna składka członka wspierającego wynosi 50,00 zł

4. W momencie przyjęcia do Klubu nowy członek opłaca jednorazowo tzw. wpisowe w wysokości 50 zł.

5. Członkowie honorowi statutowo zwolnieni są opłacania składek członkowskich i wpisowego.

6. Z opłacania wpisowego zwolnieni są także członkowie wpierający, którzy składają deklarację o przyjęcie na członka zwyczajnego. Zwolnienie to jest możliwe tylko wtedy, gdy przejście z członka wspierającego na zwyczajnego następuje w tym samym roku kalendarzowym. W tej sytuacji osoba taka opłaca w danym roku kalendarzowym składkę za członka wspierającego w 100% (50 zł) oraz składkę za członka zwyczajnego w wysokości 50 % (50 zł).

7. Wpisowe i pierwsza składka członkowska obowiązuje od chwili przyjęcia na członka Klubu na podstawie uchwały zarządu Klubu. Zarząd pisemnie informuje nowego członka o jego przyjęciu i podaje numer konta na który należy wpłacić w/w należności. Płatność dokonuje się w terminie do 30 dni od otrzymania pisma od zarządu Klubu informującego o przyjęciu do Klubu.

8. Składki członkowskie za dany rok należy opłacić do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego. Nieopłacenie składki do tego terminu skutkuje uzyskaniem statusu składki nieopłaconej i nieotrzymaniem zwrotu kosztów paliwa podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowicach w danym roku kalendarzowym.

9. Składki członkowskie można regulować:

- przelewem na konto Klubu nr 91904310832832004108410001 z podaniem: imienia i nazwiska członka, miejscowości zamieszkania i okresu płatności. Przykład: Jan Kowalski, Poznań, składka członkowska za 2017 rok.

- gotówką u osoby wyznaczonej przez Zarząd.

Pobierz deklarację deklaracja-członkowska

Lista członków

Klubu Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Traktor i Maszyna”

1

Adamczak Franciszek

2

Adamek Tadeusz

3

Barczykowska Danuta

4

Barczykowska Danuta

5

Barczykowski Bronisław

6

Bartkowiak Szymon

7

Beba Krzysztof

8

Bechcińska Beata

9

Berliński Henryk

10

Borkowski Janusz

11

Borzęcki Michał

12

Brauer Ryszard

13

Brodziak Józef

14

Budzisz Andrzej

15

Buttner Klaus

16

Chudy Maria

17

Chudy Michał

18

Ciąder Filip

19

Ciąder Piotr

20

Cichowicz Roman

21

Cieślik Andrzej

22

Cygler Andrzej

23

Cyka Józef

24

Czarnecki Dariusz

25

Dalecki Tadeusz

26

Demczyszak Jakub

27

Demczyszak Jan

28

Demczyszak Wanda

29

Derlichowski Adam

30

Derlichowski Jakub

31

Domagała Sylwester

32

Domagała  Andrzej

33

Dosz Andrzej

34

Dryja Jerzy

35

Dryja Mateusz

36

Durski Paweł

37

Erenfeld Józef

38

Figiel Marian

39

Filipowiak Michał

40

Folmer Andrzej

41

Folmer Jolanta

42

Fons Katarzyna

43

Fons Kazimierz

44

Fons Łukasz

45

Foterek Borys

46

Franczuk Kacper

47

Frąckowiak Marek

48

Gaj Jacek

49

Galisiewicz Maria

50

Gembalczyk Marian

51

Gembalczyk Paulina

52

Giezek Zenon

53

Głaczyńska Klaudia

54

Głaczyńska Sylwia

55

Głaczyński Patryk

56

Głaczyński Piotr

57

Gławdel Marcin

58

Gola Jarosław

59

Gondek Joanna

60

Gościniak Irena

61

Gościniak Joanna

62

Gościniak Tomasz

63

Gramsch Krzysztof

64

Grunawald Rafał

65

Grunwald Jarosław

66

Grunwald Piotr

67

Grzankowski Waldemar

68

Grzywacz Agata

69

Grzywacz Jacek

70

Grzywacz Damian

71

Grzywacz Marek

72

Grzywacz Urszula

73

Gwoździewicz Edward

74

Gwoździewicz Renata

75

Hasiński Aleksander

76

Hermann Ryszard

77

Hoffmann Tadeusz

78

Hornik Andżelika

79

Hornik Jacek

80

Hornik Kamil

81

Jankowiak Anna

82

Jankowiak Krzysztof

83

Jankowiak Krzysztof

84

Jankowiak Renata

85

Jankowiak Tomasz

86

Jankowiak Zbigniew

87

Jankowska Cieślak Sylwia

88

Jankowska Joanna

89

Jankowska Lidia

90

Jankowski Bartosz

91

Jankowski Kacper

92

Jankowski Marcin

93

Jankowski Rafał

94

Jaroszewicz Feliks

95

Jasiorowska Genowefa

96

Jasiorowski Marian

97

Jastrząbek Andrzej

98

Jędrzejczak Alojzy

99

Jurski Jerzy

100

Juzyszyn Anna

101

Kaczmarek Marian

102

Kałużny Zbigniew

103

Kaniewski Stanisław

104

Kansy Jerzy

105

Kansy Magda

106

Kansy Marek

107

Karasiewicz Kazimierz

108

Karwatka Sławomir

109

Kaźmierczak Andrzej

110

Kendik Kazimierz

111

Klecha Hieronim

112

Klimczak Jan

113

Klimczak Milena

114

Kłos Emil

115

Kołodziejek Szymon

116

Kościuk Paweł

117

Kowalczyk Hubert

118

Kowalczyk Zdzisław

119

Kozłowski Paweł

120

Kozłowski Marek

121

Kropidłowska Karolina

122

Kropidłowski Marek

123

Krumpolc Adam

124

Krzyżosiak Marcin

125

Kubiak Jacek

126

Kułaczkowski Henryk

127

Kurzawski Dariusz

128

Kurzawski Piotr

129

Kuś Zygmunt

130

Kwaśniewski Krzysztof

131

Kwaśniewski Przemysłąw

132

Larsson Magnus

133

Lewandowski Marek

134

Lewandowski Robert

135

Łukomska Małgorzata

136

Majdecki Andrzej

137

Mamala Marian

138

Marcinek Ireneusz

139

Marcinek Mirosław

140

Marcinek Tomasz

141

Matczak Karol

142

Materna Andrzej

143

Materna Katarzyna

144

Materna Tomasz

145

Matusik Anna

146

Matusik Grzegorz

147

Matuszewski Stanisław

148

Mazur Rafał

149

Michalak Krystian

150

Mikołajczak Wojciech

151

Mikulski Henryk

152

Mikus Elżbieta

153

Mikus Krzysztof

154

Minicki Łukasz

155

Mirowski Wojciech

156

Mirowski Andrzej

157

Misiewicz Sławomir

158

Miszczak Jakub

159

Miszczak Piotr

160

Miszczak Izabela

161

Nowak Dariusz

162

Nowak Jan

163

Nowak Zenon Jacek

164

Nowak Leszek

165

Nowak Mariusz

166

Nowakowski Sławomir

167

Nowakowski Tadeusz

168

Nowak Paweł

169

Nowicki Krzysztof

170

Obidziński Przemysław

171

Orzałkiewicz Maciej

172

Orzałkiewicz Maria

173

Orzeł Andrzej

174

Osuch Antoni

175

Osuch Jan

176

Osuch Przemysław

177

Otto Adam

178

Paciorek Paweł

179

Parzonka Marcin

180

Patelka Andrzej

181

Petersen Kaj

182

Pierścinski Leszek

183

Pietrowiak Ryszard

184

Pietrzykowski Marek

185

Pijewski Stanisław

186

Pindor Grzegorz

187

Pinecki Mateusz

188

Pinecki Zenon

189

Pinecki Mikołaj

190

Piotrowski Michał

191

Plackowiak Anna

192

Popławski Marek

193

Postół Henryk

194

Pryber Nikodem

195

Przestacka Agnieszka

196

Przestacki Michał

197

Przyłucka Isilda Viegas

198

Przyłucki Julian

199

Radny Paweł

200

Radtke Adam

201

Rąpała Jerzy

202

Rąpała Maria

203

Reszczyński Gabriel

204

Richter Józef

205

Romanowska Elżbieta

206

Romanowski Leszek

207

Rosolski Rafał

208

Rosolski Szymon

209

Rus Piotr

210

Rychter Franciszek

211

Rychter Paweł

212

Rzeźnik Kazimierz

213

Samelczak Paweł

214

Samelczak Rafał

215

Sasin Zbigniew

216

Serafin Danuta

217

Sidzina Patryk

218

Sikorski Stanisław

219

Skowroński Wiesław

220

Słodyka Andrzej

221

Staniaszek Marek

222

Staniaszek Sabina

223

Staniszewski Rafał

224

Stawiński Krzysztof

225

Stiller Bernard

226

Stiller Miłosz

227

Stopa Bartosz

228

Suiker Simon

229

Suszka Hubert

230

Suszka Waldemar

231

Szajek Paweł

232

Szramiak Franciszek

233

Szturc Kamil

234

Szturc Marcin

235

Szymański Jan

236

Szymański Marcin

237

Szymczak Michał

238

Szymczak Krzysztof

239

Śliwiński Radosław

240

Śliwiński Arkadiusz

241

Tomczak Witold

242

Tomikowski Leszek

243

Urbaniak Beata

244

Urbanowicz Przemysław

245

Walachowski Henryk

246

Walerowicz Jerzy

247

Walerowicz Małgorzata

248

Walkowiak Mariusz

249

Walorski Mirosław

250

Walorski Nikodem

251

Wałęsa Marcin

252

Wałęsa Wiktoria

253

Warzocha Zbigniew

254

Wiadrowska Agnieszka

255

Wiadrowski Paweł

256

Wielgosz Artur

257

Wielgosz Robert

258

Wielgosz Sebastian

259

Wieszczeczyński Henryk

260

Wiśniewska Katarzyna

261

Wiśniewska Agnieszka

262

Wiśniewski Dariusz

263

Wiśniewski Małgorzata

264

Wiśniewski Tomasz

265

Wojtkowiak Roman

266

Wolka Damian

267

Wolka Mateusz

268

Wolniewicz Halina

269

Wolniewicz Jan

270

Wolniewicz Mariusz

271

Wójcik Grzegorz

272

Wrzesiński Wojciech

273

Zabłocki Andrzej

274

Zachwiej Patryk

275

Zaręba Jan

276

Zawadzki Łukasz

277

Zdanowski Adam

278

Zmyślony Tomasz

279

Zujewski Szymon

280

Żejmo Hanna

281

Żejmo Krzysztof

282

Żółcik Jerzy

                      283

Glajcar Tomasz

       Zagraniczni kolekcjonerzy

 

Petersen Kaj Dania
Larsson Magnus Szwecja
Buttner Klaus Niemcy
Johansson Anders Szwecja
Oddivar Skreosen Norwegia
Heirand Joestein Norwegia
Torbjorn Shaugen Norwegia
Sonja Helen Amundsen Norwegia
Eklund Gjermund Zakarias Norwegia
Alf Ivar Marcussen Norwegia
Even Andreas Grosfjeld Norwegia
Oyvind Tveraen Norwegia
Hans Olaf Mastereiol Norwegia

 

Copyright © 2024 All Rights Reserved wykonanie: webserwis.net
magnifiercross