Walne Zebranie Członków Klubu "Traktor i Maszyna" 2017

Kategorie:
2017-04-21

W dniu 22 kwietnia 2017 r. w Domu Strażaka w Wilkowicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Traktor i Maszyna” w celu przedstawienia sprawozdań z działalności za rok 2016, wyboru Kapituły Konkursu „Kolekcjoner Roku”, a także przedstawienia programu imprez w roku bieżącym.

 

 Zebranie otworzył Prezes Zarządu Leszek Nowak. Następnie zostali wybrani przewodniczący i sekretarz Walnego Zebrania. Na przewodniczącego wybrano jednogłośnie Andrzeja Kaźmierczaka. Na sekretarza wybrano jednogłośnie Pawła Rychtera.

Prowadzenie zebrania przejął przewodniczący Andrzej Kaźmierczak, który przedstawił proponowany porządek obrad. Odbyło się głosowanie nad porządkiem obrad, który został przyjęty jednogłośnie, bez zmian.

V-ce Prezes Rafał Rosolski przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu w roku 2016. Wskazano w nim przede wszystkim rodzaj i liczbę imprez, w których Klub brał udział, zmiany na stanowisku Prezesa, jak również informacje liczbowe – m.in. liczbę członków, dotacje, darowizny, inne przychody oraz koszty. Wyraźnie podkreślono rozwijającą się współpracę zagraniczną.

Następnie Katarzyna Materna odczytała Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Po krótkiej dyskusji nad sprawozdaniami przystąpiono do głosowania. Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu zostało przyjęte 87 głosami za, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostało przyjęte jednogłośnie.

Poddano głosowaniu uchwałę o przydzieleniu absolutorium Zarządowi, które zostało udzielone 89 głosami za, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Po krótkiej przerwie Rafał Rosolski przedstawił nowe zasady Konkursu „Kolekcjoner Roku” Następnie Prezes Leszek Nowak podsumował zmiany i przedstawił zadania stawiane przed Kapitułą konkursową. Do Kapituły zgłoszono 6 kandydatur: Jan Demczyszak, Maciej Orzałkiewicz, Jarosław Chojnacki, Marek Kropidłowski, Irena Gościniak oraz Paweł Rychter. W związku z tym, że w skład Kapituły może wejść tylko 5 osób, poddano ww. kandydatury głosowaniu tajnemu. Do Komisji Skrutacyjnej kandydowali: Piotr Ciąder, Piotr Głaczyński, Marek Staniaszek oraz Marek Popławski, a ich kandydatury przyjęto jednogłośnie. Przewodniczącym Komisji został Piotr Ciąder. Po przeliczeniu głosów przedstawiono wyniki. Uprawnionych do głosowania było 90 osób, z czego kart ważnych 86, 4 karty nie trafiły do urny. Kandydaci uzyskali: Jan Demczyszak 77 głosów, Maciej Orzałkiewicz 73 głosy, Paweł Rychter 70 głosów, Jarosław Chojnacki i Marek Kropidłowski po 68 głosów oraz Irena Gościniak 64 głosy. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że na podstawie głosowania członkami Kapituły Konkursu „Kolekcjoner Roku” zostali: Jarosław Chojnacki, Jan Demczyszak, Marek Kropidłowski, Maciej Orzałkiewicz i Paweł Rychter. Po naradzie ogłoszono, że Przewodniczącym Kapituły został Maciej Orzałkiewicz, zastępcą Paweł Rychter, sekretarzem Jarosław Chojnacki.

Następnie przedstawiono szczegółowy plan działania na rok 2017 oraz stawki obowiązujące przy wystawach komercyjnych. Ustalono je na podstawie analizy doświadczeń z lat ubiegłych i wynoszą one aktualnie: za ciągnik Ursus C-45/Lanz Bulldog 300,00 zł/dzień, inne ciągniki 4-kołowe 200,00 zł/dzień, ciągniki jednoosiowe 150,00 zł/dzień, a silniki stacjonarne 100,00 zł/dzień. Ponadto ustalono kilometrówkę za transport na poziomie 0,83 zł/km/1 ciągnik z dodatkiem + 50% w przypadku spalania ciężarówki powyżej 25 litrów/100 km oraz transportu ciągnika o wadze powyżej 3 ton. Jest to ukłon w kierunku kolekcjonerów, którzy mogą wozić ciągniki na zabytkowych środkach transportu, które również można prezentować na wystawach. Zasady te szczegółowo na przykładach omówili Leszek Nowak oraz Rafał Rosolski.

Dłuższą chwilę poświęcono organizacji tegorocznego XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowicach. Wskazano zmiany lokalizacji konkurencji sprawnościowych oraz placu manewrowego, a także sektora dla pojazdów zabytkowych innych niż ciągniki i maszyny, ale również istotnych dla zachowania historii wsi. Pomysł zrodził się z potrzeby stworzenia miejsca dla zabytkowych pojazdów innej kategorii, a będących również w kolekcjach miłośników starego sprzętu rolniczego i członków Klubu „Traktor i Maszyna”. Przedstawiono również cel tegorocznego wyjazdu traktorami na kołach – Chatę w Błotkowie. Na koniec wręczono podziękowania dla osób, które wspomagały organizację i przebieg zeszłorocznego Festiwalu oraz innych imprez.

W ramach wolnych głosów jak pierwszy głos zajął Andrzej Kaźmierczak w sprawie koszulek klubowych i ich noszenia na imprezach. Następnie Leszek Nowak przedstawił propozycję zrobienia koszulek polo, koszul oraz kurtek z motywami i logotypem Klubu, które wkrótce będą dostępne. Żywą dyskusję wzbudził pomysł inwentaryzacji zasobów Klubu poprzez spis posiadanych przez Członków Klubu eksponatów. Głos zabierali kolejno Leszek Nowak, Marek Popławski, Paweł Rychter oraz Piotr Głaczyński. Następnie Piotr Ciąder zaproponował, aby w regulaminie Konkursu „Kolekcjoner Roku” wprowadzić zasadę, że takie wyróżnienie można będzie otrzymać tylko raz – była to odpowiedź na skrócenie z 5 do 3 lat okresu w którym laureaci nie mogą ubiegać się o wyróżnienie ponownie.

Maciej Orzałkiewicz, reprezentując kolekcjonerów z okolic Wilkowic, zwanych potocznie „Grupą wilkowicką”, przekazał na ręce Zarządu Klubu upominek w postaci Kroniki Klubu „Traktor i Maszyna”.

Na koniec krótko zaprezentowane zostało kilka zbliżających się imprez, organizowanych przez Członków Klubu w różnych rejonach Polski. Marek Popławski przedstawił tegoroczny plan Nadmorskiego Zlotu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych w Łazach k. Mielna oraz zmiany dotyczące przebiegu imprezy. Paweł Rychter omówił I Konkurs Orki Zabytkowymi Traktorami w Lubecku oraz VI Wystawę Zabytkowych Pojazdów RetroMOTO w Obornikach Śląskich. Arkadiusz Śliwiński przedstawił plany dotyczące II Zlotu Starych Ciągników na Mazowszu, a Katarzyna Materna kolejnego Pikniku z Retrotraktorem. Michał Piotrowski omówił IX edycję Zlotu w Golubiu Dobrzynie. Następnie Marek Kozłowski i Rafał Rosolski przedstawili dwie inicjatywy mające na celu ochronę pamiątek związanych z historią wsi: Izbę Pamięci Kultury Regionalnej oraz Ekspozycję Maszyn Klubu „Traktor i Maszyna” w Wilkowicach. Kończąc dyskusję na temat imprez Leszek Nowak podziękował Państwu Dryja za przekazanie ciągnika Dzik 21 dla Klubu, który po remoncie trafi jako upominek do kolekcjonerów na Węgrzech.

Po oficjalnym zakończeniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Klubu Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Traktor i Maszyna” Leszek Nowak zaprosił do udziału w spotkaniu integracyjnym połączonym z zabawą taneczną. 

 

Copyright © 2024 All Rights Reserved wykonanie: webserwis.net
magnifiercross