Walne Zebranie Członków Klubu "Traktor i Maszyna"

Kategorie:
2015-03-09

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu "Traktor i Maszyna"

W dniu 7 marca 2015 roku w Restauracji Wigwamy w Śmiglu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Traktor i Maszyna. Zgodnie z zapowiedzią szykowały sie liczne zmiany i takie też nastąpiły. Dotychczasowy prezes Rafał Samelczak zapowiedział, że po 12 latach szefowania Klubem nie zamierza kandydować do władz klubu. Z kandydowania zrezygnowali też Zbigniew Jankowiak i Mariusz Nowak. W pierwszej części zebrania dotychczasowy zarząd i komisja rewizyjna przedstawiły sprawozdania z działalności Klubu za 2014 rok. Komisja Rewizyjna bardzo dobrze oceniła pracę zarządu w 2014 roku i zgłosiła wniosek o udzieleniu absolutorium Zarządowi Klubu za 2014 rok. W wyniku głosowania wszystkie sprawozdania i uchwała absolutoryjna zostały przyjęte jednogłośnie.

 

W dalszej części zebrania przystąpiono do procedury wyboru nowych władz Klubu. W wyniku tajnego głosowania do zarządu weszli: Andrzej Kaźmierczak, Stanisław Matuszewski, Leszek Nowak, Rafał Rosolski i Piotr Ciąder. Zarząd ukonstytuował sie następująco - Piotr Ciader - prezes, Leszek Nowak - wiceprezes, Rafał Rosolski - sekretarz, Andrzej Kaźmierczak i Stanisław Matuszewski - członkowie. W komisji rewizyjnej też nowe twarze -szefem został Janusz Chodorowski, członkami Kalina Reszczyńska i Katarzyna Materna.

W wolnych głosach Marek Popławski przestawił zebranym zasady organizacji tegorocznego Nadmorskiego Zlotu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych w Łazach z kolei Rafał Rosolski przedstawił zasady organizacji Festiwalu w Wilkowicach.  Omawiano także sprawy związane z uszkodzeniem i napawą maszyny do "Traktor Pullingu". 

 

alt

 

alt

Copyright © 2024 All Rights Reserved wykonanie: webserwis.net
magnifiercross