Korowód

Kategorie:
2012-07-10

Regulamin
korowodu starych ciągników podczas
XXII Międzynarodowego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych
im. Jerzego Samelczaka w Wilkowicach

1. Regulamin określa zasady przebiegu korowodu starych ciągników podczas
XXII Międzynarodowego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowicach.
2. Organizatorami korowodu są Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie, Gmina Lipno i Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Traktor i Maszyna”.
3. Korowód odbędzie się w Wilkowicach w dniu 18 sierpnia 2024 roku od godziny 11.00 do 11.30 po trasie następujących ulic: Okrężna – Dworcowa – Święciechowska – Zachodnia.
4. Trasa przejazdu korowodu na czas jego trwania zostanie wyłączona z ruchu drogowego.
5. Zostaną zaangażowane odpowiednie służby (Policja, Agencja Ochrony, jednostka OSP w Wilkowicach, firma medyczna) do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom korowodu oraz widzom.
6. Odpowiedzialny za formalne zorganizowanie i zabezpieczenie korowodu jest Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie.
7. W korowodzie mogą wziąć udział uczestnicy akredytowani na XXII Międzynarodowym Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowicach.
8. Uczestnicy korowodu muszą posiadać wszelkie uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi na drogach publicznych.
9. Uczestnik korowodu nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub podobnie działających.
10. Ciągniki i maszyny rolnicze uczestniczące w korowodzie muszą być sprawne technicznie.
11. Ciągniki i maszyny rolnicze poruszają się w korowodzie:
- zgodnie z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowym,
- zachowując prędkość nie większą niż 5 km na godzinę,
- poruszają się po drodze jeden za drugim zachowując odpowiedni odstęp pomiędzy pojazdami, zachowując jednak zwartą grupę korowodu,
- obowiązuje zakaz wyprzedzania poruszających się pojazdów.
12. Na pojazdach w miejscach do tego nie przeznaczonych nie wolno przewodzić osób towarzyszących.
13. Pojazdy uczestniczące w korowodzie będą oznaczone numerami porządkowymi oraz emblematami XXI Międzynarodowego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka. Brak numeru przyznanego przez organizatora Festiwalu wyklucza z udziału w korowodzie.
14. Korowód otwiera ciągnik oznaczony tablicą „korowód”, a kończy ciągnik z tablicą „koniec korowodu”.

Copyright © 2024 All Rights Reserved wykonanie: webserwis.net
magnifiercross