Walne Zgromadzenie Klubu Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych “Traktor i “Maszyna”

Kategorie:
2011-11-22

walne20097 marca 2009 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipnie członkowie Klubu Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych “Traktor i “Maszyna” spotkali się na Walnym Zjeździe Sprawozdawczym. Przyjechała większość członków oraz osoby nowo wstępujące. Pierwsza część Zjazdu była związana z wypełnieniem wymogów prawnych czyli przedstawieniem i przyjęciem sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności w 2008 roku.

Członkowie Walnego Zjazdu nie wnieśli żadnych uwag. Większością głosów zatwierdzono sprawozdanie z działalności za rok 2008 i udzielone zostało absolutorium Członkom Zarządu .

Późniejszą dyskusję poświęcono organizacji VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka. Zgłoszone zostały nowe konkurencje sprawnościowe. Miedzy innymi konkurs siły odbywający się przy pomocy mobilnej hamowni dla ciągników, konkurencja równowagi na pochylni najazdowej i konkurencja zręcznościowa na bramce z celami w postaci kółek. Niezbędne dla tych konkurencji oprzyrządowanie zobowiązali się wykonać Leszek Nowak, Paweł Wiadrowski i Piotr Gałczyński. Ważnym punktem rozmów była poprawa bezpieczeństwa, polegająca między innymi na odgrodzeniu specjalnymi taśmami silników stacjonarnych w tym kół zamachowych, pasowych i pasa transmisyjnego. Ponadto rozważano rezygnację z konkurencji na czas jako zbyt niebezpiecznej. Ustalony został termin IX Ogólnopolskiego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka – przypadający na dni 21 i 22 sierpnia 2010r.

Dalsza cześć dyskusji poświecona została współpracy z innymi klubami i tegorocznej prezentacji Klubu na imprezach krajowych i zagranicznych. Między innymi w 2009 roku członkowie reprezentować będą Klub podczas XV Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH Kielce i Targów „Agro Tech” Minikowo koło Bydgoszczy, a także na IV Witosławskich Impresjach Ludowych" w Witosławiu koło Mroczy. Nowymi imprezami w, których będą uczestniczyć członkowie Klubu są 10-cio lecie Powiatu Golub Dobrzyńskiego i Promocja wsi w Minikowie koło Bydgoszczy. Szczegóły odsyłamy do kalendarza imprez 2009 znajdującego się na naszej stronie internetowej. W odpowiedzi na zaproszenie niemieckiego Klubu z Filadelfii koło Berlina, podjęto decyzję o nawiązaniu bezpośrednich kontaktów i przyjazdu członków wraz ze sprzętem na festiwal w Filadelfii odbywający się w dniach 01-02 sierpnia 2009r. Ponadto Prezes Zarządu Rafał Samelczak odczytał zaproszenie Targów Agro-Farm na wystawę rolniczą odbywającą się w maju 2009. W wyniku dyskusji zdecydowano przeprowadzić dalsze rozmowy w sprawie prezentacji Klubu podczas niniejszych Targów. Na koniec ustalone zostało miejsce IV Balu Traktorzysty, który odbędzie 2010r w okolicach Bydgoszczy.

Walny Zjazd Klubu “Traktor i Maszyna” pokazał ogromne zaangażowanie członków oraz wzrastające zainteresowanie innych kolekcjonerów jego działalnością.

Copyright © 2024 All Rights Reserved wykonanie: webserwis.net
magnifiercross