Walne Zgromadzenie Klubu Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych “Traktor i “Maszyna”

Kategorie:
2011-11-22

walnee20096 marca 2010 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipnie członkowie Klubu Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych “Traktor i “Maszyna” spotkali się na Walnym Zjeździe Sprawozdawczym. Przybyło 59 członków, oraz osoby, które postanowiły wstąpić do Klubu.

Pierwsza część Zjazdu, poświęcona została przedstawieniu oraz przyjęciu sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności w 2009 roku. Członkowie Walnego Zjazdu nie wnieśli żadnych uwag. Większością głosów zatwierdzono sprawozdanie z działalności za rok 2009 i udzielone zostało absolutorium Członkom Zarządu . Następnie minutą ciszy uczczono pamięć kolegi Edmunda Briszkę. .

Późniejsza dyskusja poświęcona została, propozycji zorganizowania kilkudniowej wycieczki do Panningen, w Holandii na największy w Europie, Festiwal zabytkowego sprzętu rolniczego. Wyjazd odbędzie się w dniach 23-25 lipca. W programie przewidziano wiele atrakcji, min. zwiedzanie muzeum rolnictwa w Wandlitz, czy muzeum miniatur traktorów. Członkowie większością głosów przyjęli propozycję, iż koszt przejazdu (wynajem autokaru) pokryje Klub. Natomiast Zarząd ma wybrać jeden z dwóch przedstawionych programów wycieczki.

Po przerwie, omówione zostały także sprawy organizacyjne IX Ogólnopolskiego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka. Między innymi ustalono, że w tym roku nastąpi powrót do tradycji wspólnej zabawy tanecznej dla członków Klubu. Zaaprobowano propozycje nowych konkurencji, min. odpalanie małych traktorów (Zetory itp.) przy pomocy korby. A samą konkurencję „odpalania bombaja” postanowiono rozłożyć na dwa dni, kończąc zmagania, występem finałowym.

Burzliwa dyskusja zawiązała się przy propozycji aby, wprowadzić kryterium czasowe dla przyjmowanych na Festiwal eksponatów. Tym samym zaproponowano minimalny wiek ciągników wyprodukowanych przed 1969 rokiem. Jednak w szczególnych przypadkach gdy eksponat jest dość rzadki lub warty uwagi, będzie dopuszczony do uczestnictwa w Festiwalu. Ważnym punktem rozmów była poprawa bezpieczeństwa, polegająca między innymi na odgrodzeniu specjalnymi taśmami maszyn napędzanych silnikami stacjonarnymi, w tym młocarni pracującej na polu pokazowym. Dalsza cześć dyskusji poświecona została prezentacji Klubu Traktor i Maszyna na imprezach krajowych i zagranicznych. Rozważono propozycję nawiązania kontaktów z czeskimi klubami oraz przybycia na zlot odbywający się w Sławkowie. Ponadto Jacek Grzywacz poinformował, że Klub „ Traktor i Maszyna” nawiązał współpracę z ogólnopolskim miesięcznikiem Rolniczy Przegląd Techniczny. Niniejsze porozumienie, oficjalnie zainaugurowano podczas IV Balu Traktorzysty. A pierwszym owocem tej współpracy, jest wspólnie przygotowany kalendarz okolicznościowy na 2010rok. Prezes Zarządu Rafał Samelczak, przekazał informacje, iż współpracę z Klubem pragnie podjąć organizator europejskiej ligi Tractorpullingu. Również w zakresie zorganizowania takich pokazów podczas Festiwalu. Na zakończenie w wyniku głosowania ustalone zostało miejsce V Balu Traktorzysty. Przyszłoroczna impreza odbędzie się na zamku Krzyżackim w Golubiu Dobrzyń. Serdecznie dziękujemy, wszystkim przybyłym członkom Klubu „Traktor i Maszyna” za zaangażowanie i przybycie na Walny Zjazd.

Copyright © 2024 All Rights Reserved wykonanie: webserwis.net
magnifiercross