• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 6.jpg
  • Agata.jpg
  • Kamil2.jpg

XXII Międzynarodowy Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowicach 17-18.08.2024 r. - Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu "Traktor i Maszyna" odbędzie się 13 kwietnia 2024 roku o godzinie 13:00 w Domu Strażaka w Wilkowicach

facebook

 

kanisterZarząd Klubu informuje, że członkowie Klubu „Traktor i Maszyna", którzy będą uczestniczyć w XXI Międzynarodowym Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowicach w dniach 19-20.08.2023 roku mogą ubiegać się o zwrot kosztów paliwa za transport sprzętu na Festiwal. Przypominamy także, że zgodnie z „Regulaminem zwrotu kosztów paliwa" zwrot przysługuje po spełnieniu określonych warunków:

- zwrot kosztów paliwa otrzymują wyłącznie członkowie Klubu „Traktor i Maszyna" mający uregulowane składki.

 - zwrot kosztów paliwa przysługuje wyłącznie na środek transportu eksponatów a nie na samochód wiozący członków na festiwal.

- zwrot kosztów paliwa przysługuje tylko wtedy, gdy członek Klubu zgłosił transport sprzętu na odpowiednim formularzu i wypełnił prośbę o zwrot kosztów paliwa (zgłoszenie) i we właściwym terminie określonym w Regulaminie festiwalu.

Klub "Traktor i Maszyna"

 

Regulamin zwrotu kosztów paliwa
podczas XXI Międzynarodowego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych
im. Jerzego Samelczaka, Wilkowice 19-20.08.2023


1. Zwrot kosztów paliwa otrzymują wyłącznie członkowie Klubu „Traktor i Maszyna" mający uregulowane składki.
2. Zwrot kosztów paliwa przysługuje wyłącznie na środek transportu eksponatów, a nie na samochód wiozący członków na festiwal.
3. Zwrot kosztów paliwa przysługuje tylko wtedy, gdy członek Klubu zgłosił transport sprzętu na odpowiednim formularzu (zał. do niniejszego regulaminu) i w terminie do 31.07.2023 r. Podczas Festiwalu organizatorzy zweryfikuję zgodność zgłoszenia ze stanem faktycznym.
4. Zwrot kosztów paliwa odbywa się w formie bonu paliwowego realizowanego w wyznaczonej przez Klub Stacji Paliw Płynnych w terminie do 31.08.2014 roku.
5. Odległość czyli przejechane kilometry wylicza organizator na podstawie optymalnie najkrótszej trasy dla danego pojazdu.
6. Zwrot kosztów paliwa oblicza się według następującego wzoru: kilometr x zużycie paliwa / 100
7. Do wyliczenia wysokości zwrotu paliwa przyjmuje się następujące zużycie paliwa dla poszczególnych środków transportu:
a) dla dużych ciężarówek typu: ciągnik siodłowy z naczepą, samochód ciężarowy z przyczepą o ładowności minimum 24 tony - 35 l/100 km
b) dla średnich ciężarówek o ładowności od 4 ton do 24 ton - 25 l/100 km
c) dla małych ciężarówek o ładowności poniżej 4 ton - 18 l/100 km
d) dla samochodu z lawetą (bus, jeep) - 12 l/100 km
e) dla samochodu z przyczepką - 10 l/100 km
8. Zwrot kosztów paliwa uzależniony jest od ilości przewożonego sprzętu.

L.p. Rodzaj sprzętu

Maksymalna kwota zwrotu przypadająca na

1 sztukę przy cenie za 1 litr oleju napędowego

 
    5.01-5.50 5,51-6.00 6,00 – 6,50 6,51-7,00 7,00-7,50
1. Silnik stacjonarny 180 zł 200 zł 220 zł 250 zł 270
2. Ursus C-308, Dzik 300 zł 320 zł 370 zł 400 zł 420
3. Ciągnik do 2500 kg 380 zł 380 zł 420 zł 470 zł 500
4 Ciągnik powyżej 2500 kg 430 zł 470 zł 500 zł 540 zł 580


Przykład: Jeżeli wyliczona wielkość zwrotu kosztów paliwa na trasie A do B wynosi 1410 zł, to taki koszt zostanie zwrócony pod warunkiem przywiezienia trzech ciągników (każdy o wadze powyżej 2500 kg) na jednym transporcie. Gdy w podanym transporcie znajdą się tylko dwa ciągniki to maksymalna kwota zwrotu wynosi 940 zł. Powyższy przykład dotyczy ceny oleju napędowego powyżej 5,51 zł za 1 litr.
9. Jeżeli w przykładzie z pkt. 8 w jednym transporcie będą przywiezione więcej niż 3 ciągniki to po uzgodnieniu z organizatorem można otrzymać dodatkowy zwrot kosztów paliwa.
10. Stawki zwrotu paliwa dla ciągników jadących po kołach:

Kat. Typ ciągnika Zużycie paliwa na 100 km Kat. Typ ciągnika Zużycie paliwa na 100 km
1 Ursus 45, Lanz Buldog 45 35 4 Ferguson, Ford. 15
2 Zetor Super 50, Ursus 4011 25 5 Dzik, Ursus 308 15
3 Ursus 328, 325, 15 6 Zetor 25K 15


11. Każdy rodzaj sprzętu na który otrzyma się zwrot kosztów paliwa musi być sprawny i prezentowany w ruchu podczas trwania festiwalu.
12. Organizator może zwiększyć wysokość zwrotu kosztów paliwa w przypadku, gdy przewożony sprzęt jest szczególnie cenny i pożądany na festiwalu.

 

projekt i wykonanie: turus (c) 2011-2012